Chwilówki na dowód – bez dochodu?

Strefa pozabankowa, w której funkcjonują między innymi firmy pożyczkowe, powstała w celu obsługi klientów nie mogących uzyskać zobowiązania finansowego w banku. Gdyby nie popularne chwilówki przez internet, zostali by wykluczeni poza rynek usług finansowych. Dlatego parabanki świadczące różne produkty dostarczają wsparcia dla konsumentów bez odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Z drugiej strony ponosząc większe ryzyko, firmy pożyczkowe, udzielają chwilówek wysoko oprocentowanych, bowiem realizują wszelkie transakcje pieniężne korzystając z własnego kapitału. Ponadto oferowanie produktów konsumentom, których w danej sytuacji materialnych nie stać na kredyt bankowy, nie oznacza, iż parabanki nie weryfikują zdolności kredytowej. Mają wręcz taki obowiązek działając zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Wszystkie sprowadza się z do tego, że wprawdzie chwilówki dużo łatwiej uzyskać, ale każdy pożyczkobiorca musi wykazać możliwość finansową do ich spłaty.

Kalkulator i laptop na biurku
Pożyczki na dowód bez dochody to bardzo trudno dostępny produkt

Chwilówki na dowód – bez dochodu? Czy to możliwe?

Odpowiedź na to pytania nie jest jednoznaczna. Po pierwsze każda firma pożyczkowa wymaga od konsumenta by ten wnioskując o wybraną kwotę pieniędzy wypełnić specjalny formularz rejestracyjny. Winien zamieścić w nim informacje na temat wysokości i źródła dochodu. I tutaj zaczynają się schody, gdyż jeden pożyczkodawca nie udzieli chwilówki, gdy klientem jest osoba bezrobotna, inny zaś rozważy to, gdy ma on inne źródła dochodów, jak np. zasiłek, świadczenia, alimenty. Banki nie biorą pod uwagę tego rodzaju środków na utrzymanie. Natomiast niektóre firmy, jeśli tylko dochód jest wystarczająco wysoki na spłatę pożyczki, je akceptują. Dodatkowym plusem jest także pozytywna historia kredytowa. Gdy dana osoba wcześniej terminowo wywiązywała się z wszelkich zobowiązań, ma większe szanse na otrzymanie pieniędzy niż dłużnik, który nie uregulował należności zgodnie z harmonogramem.

Chwilówki na dowód dla bezrobotnych

Firmy pożyczkowe raczej wystrzegają się sytuacji, w których udzielą chwilówki osobie bezrobotnej. Wprawdzie pod uwagę branych jest wiele czynników, jednak mimo wszystko to zbyt duże ryzyko kredytowe. Zdecydowania łatwiej uzyskać gotówkę, nie mając zatrudnienia, dzięki tzw. pożyczkom społecznościowym. Nie proponują ich instytucje finansowe, tylko ludzie (inwestorzy), którzy ustalają warunki kredytowania indywidualnie, wraz z pożyczkobiorcą.